Danışma Hattı

Tüm soru, istek, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Makaleler

Yasalar, yeni kanunlar, haklarınız ve merak ettiğiniz diğer konular ile ilgili makalelere göz atabilirsiniz.

TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKSAL SONUÇLARI İLE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINININ YARGISAL DENETİMİ- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ YARGI MERCİLERİNCE GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER Yasal Dayanak: Vergi Usul Kanu...

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen çalışma sürelerinin , yurt dışında bulunan ev kadınlarının ise orada geçirilen  sürelerinin , borçlanma yolu ile Türkiye’de çalışılmış  gibi sayılması ve varsa , Türkiye’deki çalışma süreleri ile birleştirilerek ,emeklilik aylığına hak kazanmaları mümkündür.   Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Talebinde B...

ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARI HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

6183 sayılı yasanın 13.maddesinde düzenlenmiş bulunan ihtiyati haciz müessesesi; kamu alacağının tahsilini güvence altına almak amacıyla, kanunda belirtilen sebeplere dayanılarak, kamu borçlusunun bazı mal, alacak ve haklarına, önceden ve geçici olarak, idari bir kararla herhangi bir müddetle sınırlandırılmaksızın el konulması...

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CEZA YARGILAMASINDA DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ-TESLİM ETMEME(GİZLEME) SUÇU

Suçun  Müeyyidesi:Defter ve belgeleri vergi dairelerince yapılacak vergi incelemeleri sırasında incelemeye yetkili kılınmış kişilere süresi içerisinde ibraz ve teslim etmeme halinde sorumlu kişi hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemli kamu davası açılmaktadır.   Bu olay nedeniyle bir çok kişi mağdur olmakta,şahsi ve ticari hayatında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. ...

TAHSİLAT ZAMANAŞIMI KAVRAMI İLE TAHSİLAT ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102nci maddesinin 1inci fıkrasında, amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı, 103üncü maddesinde ise tahsil zamanaşımını kesen nedenler hükme bağlanmıştır.   6183 Sayılı yasaya göre aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir : 1. ...

VARLIK BARIŞI

29,05,2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete yayınlanan 6486 sayılı kanun gereği, Gerçek veya Tüzel Kişilerce, 15,04,2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan ; para,altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar 31,07,2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle bankalara veya spk kanunu gereği faaliyette bulunan aracı kurumlara bildir...

HABERLER

Güncel haberler ve duyurular

Bakanlar Kurulundan ÖTV ve KDV Kararı

Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı.   Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararı CnnTürk Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı. Yeni düzenlemeyle...

Detay

DANIŞMA HATTI

Tüm soru, istek, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.